Om oss

DUS – Den unge scenen 

DUS - Den unge scenen er et landsdekkende prosjekt som jobber for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter for ungdom som fremføres av ungdom. DUS ble opprettet i 2004, og vi er nå i gang med den åttende prosjektrunden.

Ungdom i alderen 13 til 19 år lager foretillinger basert på nyskrevne tekster eller konsepter laget for aldersgruppa. Siden oppstarten har DUS fått fram 42 nye tekster og konsepter. Ca 80 ungdomsgrupper fordelt over hele landet lager forestillinger av tekstene i hver runde. Det arrangeres festivaler i alle deltakende regioner og en landsdekkende festival på Det Norske Teatret i Oslo for utvalgte grupper.

Ideen og modellen for DUS har sitt opphav i det engelske ”Connections” som ble etablert i 1994. I England har Connctions base ved Royal National Theatre i London. Det har også vært modeller av Connections i Italia, Portugal, USA, Tyskland, Georigia og Island, og for tiden er det prosjekter i England, Sverige, Finland, og Brasil (prosjektene i Italia og Portugal ligger på is for øyeblikket). DUS er med å videreutvikle dette internasjonale nettverket, som åpner for spennende utvekslingsmuligheter. (Se mer under Internasjonalt.)

Prosjektleder: Eirik Nilssen Brøyn
Prosjektkoordinator: Christina Marie Hjelén Strøm

 

NYE UNGDOMSTEATERFORESTILLINGER

Hver runde går over to år, og vi starter nå DUS 2018/2019. Det var seks regioner med i DUS i første runde, nå er det totalt tolv regioner hvor det arrangeres regionale DUS-festivaler.

Følgende institusjoner er samarbeidspartnere:
Det Norske Teatret og Dramatikkens Hus i Oslo, Sceneinstruktørordningen i Nordland med Nordland Teater og Figurteatret i Nordland, Brageteatret i Buskerud, Program for drama og teater ved NTNU i begge Trøndelagsfylkene, Agder Teater i begge Agderfylkene, Rogaland Teater i Stavanger, Teatret Vårt i Molde, Teater Innlandet dekker Hedmark og Oppland, Hålogaland Teater dekker Troms og Finnmark, Østfold Kulturutvikling, Teater Ibsen for Telemark og Vestfold og Hordaland dekkes av Den Nationale Scene i Bergen sammen med Hordaland Teater og Vestlandske Teatersenter.

Disse profesjonelle teatrene og teatermiljøene er koordinatorer og verter for ungdomsgruppene i sine regioner. Gruppene får veiledning og råd i innstuderingsfasen, og de får spille på regionale festivaler som samarbeidspartnerne arrangerer. Totalt blir det tolv regionale festivaler i 2019. Hver runde avsluttes med en landsdekkende festival på Det Norske Teatret i Oslo. I 2017 deltok tolv grupper på denne festivalen, og det ligger an til å bli samme antall i 2019.

DUS lager stadig nye forbindelser i det norske kulturlandskapet: mellom profesjonelle forfattere og ungdom, mellom ungdomsgrupper, teaterkunstnere og teaterinstitusjoner. I regionene som deltar, er det nå nye nettverk der ungdom møter ungdom, og der voksne som jobber med ungdomsteater har et miljø. Det engelske navnet ”Connections” er i så måte dekkende for alle disse nye forbindelsene. I lille Norge satser vi på at vi er DUS, og sier DUSkriver, DUSpiller og DUSer. Norge har fått en nye arena for ungdomsdramatikk: DUS - Den unge scenen.


Seminarer og dramatikkonkurranse 

DUS arrangerer hvert år flere seminarer, og de siste fire rundene har vi hatt scenetekstkonkurranse for ungdom mellom 13 og 20 år. Vinnerbidragene har blitt med blant tekster og konsepter som gruppene har kunnet velge fra. 

DUS i bokform
Transit forlag har utgitt alle DUS-tekstene. Bøkene finnes på bibliotekene rundt i landet. Tidligere tekster kan også bestilles gjennom Dramas.no som også håndterer rettighetene til forfatterne. 

 

STYRINGSGRUPPEN FOR DUS består fra 2013 av:

Ola Bø - Dramaturg, leder for styringsgruppa
Marianne Krogh - Skuespiller på Det Norske Teatret
Agnete Haaland - Teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen
Bjørn Ravn Carlsen - Teatersjef for barne- og ungdomsteatret ved Rogaland Teater
Henrik Hansten Due - ungdomsrepresentant

Vararepresentanter:

Anders Hasmo Dahl - Dramaturg ved Det Norske Teatret
Carl Jørn Johansen - Dramaturg og teatermaker ved Rogaland Teater
Solrun Toft Iversen - Teatersjef ved Hordaland Teater

Sceneinstruktør Eirik Nilssen Brøyn er prosjektleder, engasjert av Styringsgruppen.

Prosjektet er organisatorisk innordnet Det Norske Teatret, som holder kontor for prosjektleder. Prosjektleder er ansvarlig for nettstedet.

Nettstedet er utviklet av Kloner AS.

DUS er finansiert med midler fra Norsk Kulturfond. I tillegg gir alle regionale partnere et betydelig bidrag gjennom oppfølging av gruppene og ved å arrangere lokale festivaler og å ha oppfølging ungdomsteatergruppene i sin region. 

DUS er med i det internasjonale nettverket Connections. Det har vært Connections i England, Sverige, Finland, Italia, Portugal og Brasil. For tiden samarbeider vi med England, Sverige, Finland og Brasil.
Vi har et Nordisk samarbeid med Sverige og Finland i 2018, støttet av Nordisk Kulturfond og NORDBUK. 
Se linker under.

DUS - participate in the international youth theatre network - Connections.
Countries with Connections projects in 2018 include England, Sweden, Finland and Brazil

Links:

Länk - Riksteatern - Sverige: http://skolscenen-lank.riksteatern.se
Nuori Näyttämö (Den unga scenen)- Finland: http://nuorinayttamo.info
NT-Connections - England: https://www.nationaltheatre.org.uk/learning/connections
Connexos - Sao Paulo - Brasil: http://www.conexoes.org.br/
Culturgest - Lisboa - Portugal: http://www.culturgest.pt/info/panos.html
Teatro della Limonaia - Firenze - Italia: http://www.teatrodellalimonaia.it/Limonaia/Connections/ConnHome.html
Teatro Litta - Milano - Italia: http://www.teatrolitta.it/
Rustaveli Theatre - Georgia: http://www.rustavelitheatre.ge

England er opphavslandet for Connections-modellen, og prosjektet er styrt fra National Theatre i London. Besøk nettstedet deres, gå til linken under:

The idea and model for DUS stems from the “Connections” project in England, established in 1994, and based at the Royal National Theatre in London. 

DUS plays an active role in developing this international network, which provides tremendous opportunities for exchange projects.