Scenetekst-konkurransen for ungdom - Vinnerteksten ble valgt av fem grupper som lagde forestillinger basert på den

DUS fikk 45 bidrag innen fristen, og det var utrolig bra. Alle som har sendt inn skal ha fått beskjed om at manus er mottatt. Har du ikke fått det, må du ta kontakt med en gang!

En juryen bestående av Anders Hasmo - Dramaturg på Det Norske Teatret, Oda Radoor - dramatiker og dramaturg, Bjørn Ravn Carlsen - Sceneinstruktør og sjef for Rogaland Teaters barne- og ungdomsteater plukket ut 9 finalister, og styringsgruppa for DUS kåret 3 vinnere, som ble presentert på DUS-seminaret 1. juni 2018. 

1. pris-vinner var teksten Barn som leker av Tron-Petter Nielsen Aunaas. Denne teksten er med i DUS-runden, og seks grupper rundt i landet skal lage forestilling av denne teksten. 

2. prisen gikk til Johanne Eihehaug Adriansen for teksten Tinka, og 3. prisen gikk til Kornelia Skogseth for teksten Jeg har aldri

 

I Konkurranse-utlysningen skrev vi: 

 

ALLE MELLOM 13 OG 20 ÅR ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å SENDE INN BIDRAG.

 

HVA:

ET NYSKREVET MANUS PÅ 40–50 MANUSSIDER.

DET KAN VÆRE SÅ MANGE ROLLER DU ØNSKER, MEN IKKE FÆRRE ENN FIRE ROLLER

TEKSTEN SKAL SPILLES AV UNGDOM MELLOM 13 OG 19 ÅR,

DET VIL IKKE KUNNE VÆRE VOKSNE ELLER MINDRE BARN PÅ SCENEN.

 

OPPLEGG:

TEKSTEN BLIR VURDERT AV EN JURY, SOM PLUKKER UT NOEN AV
TEKSTENE TIL EN FINALERUNDE. DE SOM KOMMER VIDERE, FÅR
KOMMENTARER FOR Å GJØRE TEKSTEN BEST MULIG.

 

DET BLIR TIL SLUTT KÅRET TRE VINNERE.

 

PREMIER:

1. PREMIE KR 50 000

2. PREMIE KR 30 000

3. PREMIE KR 20 000

  

Leveringsfrist: 3. april 2018

Klikk her for å melde deg på!

 

 

KONKURRANSEREGLER:

Regler for dramatikkonkurransen, med leveringsfrist 3. april 2018:

  • Du må være fra 13 til 20 år. Det vil si at du må ha fylt 13 ved innleveringsfristen, og du kan ikke ha fylt 21 år før 10. januar 2018.
  • Teksten må være utgangspunkt for en forestilling på mellom 40 minutter og en time (det vil si mellom 40 og 60 manussider).
  • Teksten må være nyskrevet, det vil si ikke ikke tidligere oppført.
  • Teksten sendes inn med fullt navn, adresse, epostadresse og telefonnummer (helst mobil). Alle som har vært med å skrive (om de konkret har skrevet eller vært med på å definere teksten og prege den i vesentlig grad), skal føres opp som forfattere (evt. medforfattere).
  • Alle må sende manus inn manus via skjemaet (se lenke over) innen fristen 3. april kl 24.00. Det vil bli sendt ut bekreftelse seinest neste dag på at bidraget er mottatt. Er det problemer, så send epost til: post@dus.as. Følg med på Facebook-siden til DUS - for beskjeder og meldinger. 

 

Se hvordan du setter opp en manus her