Hele 83 grupper gikk i gang med å utvikle forestillinger av tekster og konsepter i denne runden

Hele 105 mennesker var samlet til en inspirerende helg med stort engasjement under DUS-seminar i Stavanger 14. - 16. september. Seminaret var for instruktører og forfattere som møtte hverandre i grupper der tekster og konsepter ble belyst. En workshop over to dager i plenum om Deviced teater ga også faglig påfyll for alle. Nå er arbeidet igang med 83 ungdomsgteaterproduksjoner rundt i landet. Målet er de de tolv regionale festivalene fra begynnelsen av februar. Vi gleder oss!