Hvordan bli med i DUS

Det er de regionale partnerne i alle regionene som velger ut grupper. Sjekk under "fanen" Regioner og grupper, hvem som er partner(e) i din region, og ta kontakt. Gruppene som er med, må selv sørge for å lage en forestilling over en tekst eller et konsept som DUS tilbyr. Den regionale partneren gir faglig bistand i prosessen, men ikke økonomisk støtte. Gruppene får spille på en regional festival, og DUS bekoster reise og opphold til festivalen. Det samme gjelder til seminar der noen fra gruppa deltar. (Til lanseringsseminaret er det bare deler av reisekostnaden som dekkes.)