Nordisk samarbeid – Teksten Nevadaland ble utviklet for spennende workshop for ungdom i Tampere

I 2017 satte DUS i gang et nordisk samarbeid sammen med Länk i Sverige og Nuori Näyttämö (Den unge scenen) i Finland. Dette er tre er prosjekter skapt over omtrent samme lest, med mål om å styrke ungdomsteatret i sine respektive land. Vi koblet tre unge dramatikere, Agate Øksendal Kaupang fra Norge, Otto Sandqvist fra Finland og Felicia Ohly fra Sverige som har fikk i oppdrag å skrive en felles tekst med arbeidstittel Migrants – En nordisk saga. I 2018 ble teksten ferdigstilt med tittelen Nevadaland. De tre unge nordiske dramatikerne hadde siden høsten 2017 jobbet med å utvikle denne teksten blant annet gjennom å møtes til fellesøkter i Finland, Sverige og Norge. 

I tre uker i juli og august 2018 (avslutning 6. august) var det workshop i Tampere - Finland, der fem ungdommer fra Norge møtte fem ungdommer fra Sverige og fire ungdommer fra Finland for å utvikle en sceneversjon av teksten Nevadaland. De norske ungdommene, som kom fra Nordland, Hordaland, Buskerud, Rogaland og Vestfold hadde en uforglemmelig tid i Tampere denne sommeren, sammen med den finske instruktøren Topi Marin. Med til Tampere var også Christina M. H. Strøm fra Norge, som blant annet fungerte som assistent for Marin under workshopen.  

Det nordiske samarbeidet er finansiert med midler fra Nordic Cultural point (Nordbuk- og kultur og kunstprogrammet) samt Nordisk Kulturfond. Dramatikkens Hus i Oslo finansierte det norske tekstbidraget.