Kaupang, Ohly og Sandqvist

DUS satte i gang et nordisk samarbeid sammen med Länk i Sverige og Nuori Näyttämö (Den unge scenen) i Finland. Vi koblet tre unge dramatikere, Agate Øksendal Kaupang fra Norge, Otto Sandqvist fra Finland og Felicia Ohly fra Sverige som fikk i oppdrag å skrive en felles tekst som etter hvert fikk tittelen Nevadaland. Dramatikkens Hus i Oslo finansierer forfatterinnsatsen fra Norge. Det nordiske samarbeidet er finansiert med midler fra Nordic Cultural point (Nordbuk- og kultur og kunstprogrammet) samt Nordisk Kulturfond. Fra midten av juli og i begynnelsen av august var fem ungdommer fra Norge, fem fra Sverige og fire fra Finland i Tampere (Finland) og jobbet med en produksjon av Nevadaland sammen med en instruktør fra Finland (og assistenter fra Norge og Sverige). Forestillingen ble vist 5. og 6. august i Tampere.