Blanke Ark 2018/2019

BLANKE ARK: GRENSER < = > RESPEKT

 

Også i denne runden har vi et konsept uten tekst som gruppene kan velge å bruke. Dette er ikke primært en invitt til å skrive, men å utforske en annen tilnærming og et annet formspråk. 

I det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt seksuell trakassering og det å bli krenket av andre. Mange av sakene har handlet om ikke-jevnbyrdige relasjoner, som aldersforskjell og maktposisjoner, men hvordan er det ungdom i mellom? Hva slags forhold har ungdom til begrepene Grenserog Respekt

Lag en forestilling som handler om dette, men ikke tenkt at dere skal skrive et teaterstykke. Forestillingen kan være ordløs, som i dans, eller det kan være minimalt med tekst. Bruk stikkordene i oppsettet under, og finn situasjoner gruppa vil problematisere og belyse. 

Jonas Gahr Støre har sagt at det er et tidsskille, før og etter Metoo. Er det sånn? Er det sånn også for de som er unge, de som eier framtida? 

Det offisielle Norge har hatt et pedagogisk opplegg på siden til Fylkesmannen.no (vedlagt her). Finn gjerne elementer herfra som dere kan bruke på noe vis. Er dokumentet nyttig og viktig for ungdom, eller kan det virke mot sin hensikt? Må alt som omhandler dette temaet bare bli alvorlige, eller kan det også være rom for humor, ironi, galgenhumor og lek?