Fyret - (Kultur- og teaterverkstedet FYRET og Kulturskolen for AlLe)

Regional partner: Nordland teater og Sceneinstruktørene i Nordland