Informasjon

Informasjon (10)

torsdag, 20 november 2014 00:00

Finansiering

Skrevet av

DUS er finansiert med midler fra Norsk Kulturfond. I tillegg gir alle regionale partnere et betydelig bidrag gjennom oppfølging av gruppene og ved å arrangere lokale festivaler for ungdomsgruppene.

torsdag, 20 november 2014 00:00

Styring og ledelse

Skrevet av

STYRINGSGRUPPEN FOR DUS består fra 2013 av:

Ola Bø - Dramaturg, leder for styringsgruppa
Marianne Krogh - Skuespiller på Det Norske Teatret
Agnete Haaland - Teatersjef for Den Nationale Scene i Bergen
Bjørn Ravn Carlsen - Teatersjef for barne- og ungdomsteatret v/ Rogaland Teater
Henrik Hansten Due - ungdomsrepresentant

Vararepresentanter:

Anders Hasmo Dahl - Dramaturg v/ Den Nationale Scene i Bergen
Carl Jørn Johansen - Dramaturg v/ Rogaland Teater
Mari Moen - Dramaturg v/ Det Norske Teatret

Sceneinstruktør Eirik Nilssen Brøyn er prosjektleder, engasjert av Styringsgruppen.

Prosjektet er organisatorisk innordnet Det Norske Teatret, som holder kontor for prosjektleder.
Prosjektleder er ansvarlig for nettstedet.

Nettstedet er utviklet av Kloner AS.

onsdag, 04 desember 2013 10:38

Dramatikk-konkurranse i 2012

Skrevet av

I forrige runde fikk vi inn 18 spennende tekster til konkurransen.

En jury bestående av Jesper Halle (Dramatiker), Anders Hasmo Dahl (Dramaturg) og prosjektleder Eirik Nilssen Brøyn plukket ut seks bidrag, som gikk videre til en finalerunde. De seks ble koblet med en dramaturg for veiledning fram mot endelig vurdering.

Styringsgruppa for DUS valgte ut de tre vinnerne, som ble presentert på Det Norske Teatret fredag 8. juni kl 18.30.

Agate Øksendal Kaupang vant konkurransen med teksten Mozart i Mogadishu. 

Ragnhild Underlid fikk andre pris for teksten Alle søker og Mari Hovde fikk tredjepris for Narvesenranet. 

  

Frist for innsending var 29. februar. Her ser du opplegget for konkurransen, som var nokså likt som i år: 

De som kan være med:

Alle mellom 13 og 20 år er hjertelig velkommen til å sende inn bidrag.

Hva:

Et nyskrevet manus på 40 – 50 manussider.

Det kan være så mange roller man ønsker , men ikke færre enn fire roller.
Teksten skal spilles av ungdom mellom 13 og 19 år, og det vil ikke kunne være noen voksne eller mindre barn på scenen.

Opplegg:
Teksten blir vurdert av en jury, som plukker ut noen av tekstene til en finalerunde. De som kommer videre får kommentarer for å gjøre teksten best mulig. Det blir tilslutt kåret tre vinnere.

Premier:
1. premie kr 40 000,-
2. premie kr 25 000,-
3. premie kr 15 000,-

Hvis en tekst blir med i neste runde med dus  vil det i tillegg bli utbetalt 25 000,-

Leveringsfrist var : . 29. februar 2012. I 2014 er det altså 10. mars som er fristen. 

 

onsdag, 02 november 2011 00:00

Ny dramatikk for ungdom - som spilles av ungdom

Skrevet av

DUS ble opprettet i 2004 for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. Nå er vi i gang med runde 7, DUS 2016/2017. Vi har utviktlet tekster på forskjellige måter denne gangen.

onsdag, 19 oktober 2011 00:00

Ideer til noe å skrive om

Skrevet av

Det finnes ingen fasit

Det viktigste når man skriver, er å være engasjert. At det betyr noe for deg selv.
 
DU KAN SKRIVE OM HVA DU VIL. HVIS DET PASSER SÅNN, KAN TEKSTEN GJERNE INSPIRERE TIL BEVEGELSE OG MUSIKK, MEN BARE OM DET STEMMER MED IDEEN DIN.

IKKE BRUK MYE ENERGI PÅ Å SKRIVE HVA KARAKTERENE GJØR, MEN TENK AT DET SKAL LIGGE HANDLING BAK DET DE SIER (OG IKKE SIER).

HUSK: DRAMA ER KONFLIKT, OG IKKE ALLE SNAKKER SANT ALLTID.
tirsdag, 20 oktober 2015 17:51

Konkurranseregler

Skrevet av

Regler for dramatikkonkurransen, med leveringsfrist 3. april 2018:

  • Du må være fra 13 til 20 år. Det vil si at du må ha fylt tretten ved innleveringsfristen, og du må ikke ha fylt 21 år før 10. januar 2018. 
  • Teksten må være utgangspunkt for en forestilling på mellom 40 minutter og en time (det vil si mellom 40 og 60 manussider Se om manus-side her)
  • Teksten må være nyskrevet, det vil si ikke oppført før.
  • Teksten sendes inn med fullt navn, adresse, epostadresse og telefonnummer (helst mobil). Alle som har vært med å skrive (om de konkret har skrevet eller vært med på å definere teksten og prege den i vesentlig grad), skal føres opp som forfattere (evt. medforfattere).
  • Alle må sende manus inn elektronisk til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen fristen 3. april kl 24.00. Det vil bli sendt ut bekreftelse seinest neste dag på at bidraget er mottatt.
onsdag, 19 oktober 2011 00:00

Les mer hva Manus er

Skrevet av
Et manus er et arbeidsredskap - det skal være lett å lese for skuspillerne mens de jobber på scenen, og det skal være mulig å gjøre notater i prosessen. Samtidig skal man kunne vurdere sånn nogenlunde hvor lang en forestilling vil bli utfra anall manussider.


Det finnes derfor en mal for hvordan et manus skal se ut. Det er ikke så strengt at det må se akkurat sånn ut, men det bør være nogenlunde etter malen. Og hvis du klarer å sette opp word med utgangspunkt i denne malen, så hvorfor ikke liksom?

MANUS-MAL:

Skrifttype: Bookman Old style str. 12
Linjeavstand: 1,5
Sceneanvisning i kursiv, med ett innrykk
ROLLENAVN i store bokstaver
Venstre marg 6,5
Høyre marg 2
Bunn- / toppmarg ca. 2


Dette skal gi plass til 34 linjer pr. side.
Anslag pr. linje: 61
onsdag, 19 oktober 2011 00:00

Kontakt oss

Skrevet av

DUS - Den unge scenen
Det Norske Teatret
Kristian IVs gt 8
N-0164 Oslo
Norway

Phone: +47 22405142

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

søndag, 25 september 2011 00:00

Internasjonalt

Skrevet av

DUS er med i det internasjonale nettverket Connections.
Det har vært Connections i England, Italia, Portugal og Brasil. Se linker under.

DUS - participate in the international youth theatre network - Connections.
Countries with Connections projects in 2009 include England, Italy, Portugal and Brazil
Links:
Culturgest - Lisboa - Portugal: http://www.culturgest.pt/info/panos.html
Teatro della Limonaia - Firenze - Italia: http://www.teatrodellalimonaia.it/Limonaia/Connections/ConnHome.html
Teatro Litta - Milano - Italia: http://www.teatrolitta.it/
Connexos - Sao Paulo - Brasil: http://www.conexoes.org.br/
Rustaveli Theatre - Georgia: http://www.rustavelitheatre.ge
NT-Connections - England: http://www.ntconnections.org.uk

England er opphavslandet for Connections-modellen, og prosjektet er styrt fra National Theatre i London. Besøk nettstedet deres, gå til linken under:

The idea and model for DUS stems from the “Connections” project in England, established in 1994, and based at the Royal National Theatre in London. Visit their website:

http://www.ntconnections.org.uk

DUS plays an active role in developing this international network, which provides tremendous opportunities for exchange projects.

 

 

søndag, 25 september 2011 00:00

Om DUS

Skrevet av

DUS – Den unge scenen og International Connections

DUS - Den unge scenen er et landsdekkende ungdomsteaterprosjekt. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster skrevet for ungdom og fremføres av ungdom. Målet er å stimulere produksjonen av ungdomsteater. DUS ble opprettet i 2004 for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. Vi er nå i gang med den sjette prosjektrunden.

Ungdom i alderen tretten til nitten år fremfører tekster spesialskrevet for ungdom. Siden oppstarten har DUS fått fram 35 nye tekster. 80 ungdomsgrupper fordelt over hele landet lager forestillinger av tekstene. Det arrangeres festivaler i alle deltakende regioner, og en nasjonal festival i Oslo for utvalgte grupper.

Ideen og modellen for DUS har sitt opphav i det engelske ”Connections” som ble etablert i 1994. I England har Connctions base ved Royal National Theatre i London. Det har vært modeller av Connections i USA, Tyskland, Georigia og Island. Nå er det Connections i England, Italia, Portugal, Brasil, Finland og Sverige (Länk). DUS er med å videreutvikle dette internasjonale nettverket, som åpner for spennende utvekslingsmuligheter.


Prosjektleder er Eirik Nilssen Brøyn.

NYE UNGDOMSTEATERFORESTILLINGER

Vi er nå i gang med DUS 2014/2015. Hver runde går over to år. Det var seks regioner med i DUS i første runde, og i DUS 2006/2007 ble Hedmark med for første gang. Fra 2008 ble Hålogaland Teater, som også dekker Troms og Finnmark, med. Telemark/Vestfold og Hordaland med Bergen kom med i 2010. De siste tilskuddene er Østfold og Agder-fylkene. Dermed arrangeres det DUS-festivaler i totalt tolv regioner.

Følgende institusjoner er samarbeidspartnere:
Det Norske Teatret og Dramatikkens Hus i Oslo, Figurteatret i Nordland med Nordland Teater og Sceneinstruktørordningen i Nordland, Brageteatret i Buskerud, Teaterutdanninga ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i Midt-Norge, Rogaland Teater i Stavanger, Teatret Vårt i Molde, Teater Innlandet dekker Hedmark og Oppland, Hålogaland Teater dekker Troms og Finnmark, Østfold Teater, Agder Teater for begge Agderfylkene, Teater Ibsen for Telemark og Vestfold og Hordaland dekkes av Den Nationale Scene i Bergen sammen med Hordaland Teater og Vestlandske Teatersenter.

Disse profesjonelle teatrene er koordinatorer og verter for ungdomsgruppene i sine regioner. Teatrene bistår med veiledning og råd i innstuderingsfasen. Alle gruppene får spille på regionale festivaler som samarbeidspartnerne arrangerer. Hver runde avsluttes med en nasjonal festival på Det Norske Teatret i Oslo. I 2013 deltok tolv grupper på den nasjonale festivalen, og det samme antallet blir det i 2015.

DUS lager stadig nye forbindelser i det norske kulturlandskapet. Det er møtet mellom dramatikerne og ungdommen og mellom ungdomsgruppene og teatrene. I regionene som deltar, er det nå nye nettverk der ungdom møter ungdom. Det engelske navnet ”Connections” er i så måte dekkende for alle disse nye forbindelsene. I lille Norge satser vi på at vi er DUS, og sier DUSkriver, DUSpiller og DUSer. Norge har fått en nye arena for ungdomsdramatikk: DUS - Den unge scenen.
 

Seminarer og dramatikkonkurranse

DUS arrangerer hvert år flere seminarer. I år har det vært seminar for ungdom som kom videre i skrivekonkurransen, det har vært et seminar der alle de nye tekstene ble lansert. Og i september var det igjen et stort seminar i Stavanger der alle gruppeinstruktørene fikk møte dramatikerne for å utforske teksten de har valgt å jobbe med.

I hver runde arrangerer DUS skrivekonkurranse for ungdom. I år fikk vi inn 38 bidrag. Ti kom videre til inspirasjonsseminaret, og det ble plukket ut tre vinnere. De som delte førsteplassen, er med blant tekstene som gruppene har kunnet velge fra.