Ny dramatikk for ungdom - som spilles av ungdom

DUS ble opprettet i 2004 for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. Nå er vi i gang med runde 7, DUS 2016/2017. Vi har utviktlet tekster på forskjellige måter denne gangen.

To av tekstene er bestilt fra forfattere som vi ofte har gjort før, men i denne runden er de fleste tekstene utviklet i ulike prosesser; To forfattere har jobbet sammen med grupper, et prosjekt kalles blanke ark og er uten forfatter, to tekster kommer fra scenetekstkonkurransen for ungdom og en tekst er hentet fra Länk i Sverige, som er den svenske varianten av DUS. Nå skal gruppene velge hvilket utgangspunkt de vil bruke for forestillingen de skal lage.