tirsdag, 17 januar 2017 09:02

DUS er sikret fortsatt finansiering

Søknaden til DUS er behandlet i Norsk Kulturråd, og i vedtaket er trusselen om utfasing tatt bort. Det er en stor lettelse.  Med samme tilskudd som i fjor skal vi gjennomfører årets festival-runde innenfor samme rammer som før, og vi kan se framover og planlagge ny runde med DUS. Vi har også innledet et nordisk samarbeid med våre søster-prosjekter Länk i Sverige og Nuori Näyttämö i Finland. Vi søker nå midler fra Nordisk Kulturfond for et felles prosjekt i Tampere i Finland. Mer informasjon kommer hvis vi får tilskudd.